Skip to main content

Realitzem instal·lacions de refrigeració comercial per a tot tipus de necessitats: mercats, supermercats, hipermercats, centres geriàtrics, etc.

Analitzem cada projecte amb la finalitat de detectar la millor elecció tècnica possible. Aquesta elecció ens permet proporcionar les condicions de temperatura i treball òptimes en funció de la tipologia de producte que tractem. No hi ha solucions estàndard sinó que requereix d'una instal·lació ad hoc segons cada necessitat.

És en aquest últim punt d’eficiència on existeix un llarg recorregut en les instal·lacions actuals. Disposem d’un servei d’auditoria que ens permet saber quines millores energètiques es poden implementar fàcilment amb un període de retorn d’inversió curt. Per això, tots els nostres dissenys estan estudiats per a cada cas (lay out conceptual) i tenen en compte les peculiaritats de cada sector i tipus de refrigeració.

Sistemes de refrigeració comercial disponibles:

  • Conservació

  • Congelació

  • Túnels de congelats

  • Sales de treball (obradors)

  • Sales de fermentació

  • Assecadors

  • Càmeres i panells

  • Calefacció retail

  • Sales blanques