Skip to main content

La simbiosi del nostre coneixement en instal·lacions de refrigeració industrial i la d'instal·lacions de sales blanques pel sector life science ens ha convertit en empresa referent en solucions per a la refrigeració farmacèutica

La refrigeració farmacèutica, que assegura el control constant de la temperatura i de la humitat de les sales, és un element clau per la indústria del sector life science. Per això, posem especial èmfasi en garantir l'exclusió microbiana, de partícules i de qualsevol contaminació creuada per tal d'assegurar els paràmeres tèrmics específics per la fabricació, envasat, distribució i emmagatzematge dels productes farmacèutics. Paràmetres que sempre venen definits per la normativa GMP (Good Manufacturing Practice) i la ISO 14644.

Desde FREDVIC som líders en solucions de refrigeració amb l'ús de refrigerants ecològics i eficients amb el desenvolupament d’instal·lacions d’alt contingut tecnològic. Gràcies a disposar d’enginyeria pròpia, donem resposta a totes les fases del projecte; escollint els elements més adients segons les necessitats de cada client.

Utilitzem tecnologia BIM en tots els nostres projectes així com treballem de forma coordinada entre enginyers, instal·ladors i muntadors per afavorir un sistema eficient en totes les fases que intervenen en la instal·lació.

Els nostres serveis

 • UTA's (Unitats de Tractament d'Aire)

 • Plantes refredadores

 • Càmeres modulars d'estabilitat

 • Sales de conservació, congelació i ultracongelació

 • Bombes de calor

 • Intercanviadors

 • Sales blanques

 • Panells de cambra

 • Sistemes d'humidificació o deshumidificació

Apostant per la sostenibilitat

Totes les nostres instal·lacions sempre estan dotades de la última tecnologia de la indústria 4.0; el que ens permet millorar la seguretat i el control de les sales i així evitar costos innecessaris a curt i llarg termini.

D'aquí se'n desprenen actuacions com:

 • Monitorització i control de les instal·lacions
 • Aplicació de la intel·ligència artificial i big data
 • Sistemes d'eficiència energètica
 • Allargar al màxim la vida útil de les instal·lacions

Uns sistemes que permeten optimitzar i predir el comportament de variables com la temperatura i la humitat de les sales i així anticipar-se a possibles averies i actuar de forma predictiva.