Skip to main content

Invertir en sostenibilitat és una bona aposta de futur?
Article de Jaume Cuyàs

Sostenibilitat no és una moda passatgera. La filosofia del Green New Deal ha vingut per quedar-s'hi i forma part d'una estratègia global per afavorir instal·lacions neutrals en carboni. En altres paraules, és un canvi de paradigma on si les empreses no fomenten aquest vessant ecològic i de transició posen avui data a la seva caducitat.

Al sector farmacèutic, biotecnològic i de ciències de la vida, el compliment de la normativa específica d'aquestes sales ha estat fins avui la primera i única prioritat. Tot i això, l'escalfament global i l'increment dels costos energètics; ha provocat una sensibilitat més gran en fomentar estratègies sostenibles per minimitzar la dependència a les energies carbonitzades i, alhora, minimitzar l'impacte ambiental que provoca qualsevol activitat productiva.

Entrant en matèria més concreta, l'estratègia sostenible en els sistemes de refrigeració, climatització i sales blanques és cada cop més necessària, però ella requereix que vingui acompanyada de més tecnologia, més innovació i, sens dubte, més cultura empresarial sostenible.

Fredlab, empresa de referència de sales d'ambients controlats, coneix bé aquest ecosistema al mercat. Per això, des de fa més d'un any va dissenyar la seva estratègia i-lab, a partir de la qual aglutina solucions tecnològiques per a una gestió optimitzada de les instal·lacions afavorint sistemes ecològics i que preserven el medi ambient amb la seva garantia pròpia GreenFred.

Invertir en sostenibilitat no és una aposta finalista o una estratègia de marca. És una filosofia empresarial de principi a fi. La sostenibilitat s'esprem al màxim quan aquesta s'aplica a tots els àmbits de l'empresa. En la construcció de sales d'ambients controlats no només s'aplica a les emissions que genera aquesta instal·lació; sinó també en el correcte dimensionament, en la correcta gestió del manteniment per evitar costos ocults i, per més inri, per assegurar un augment de la vida útil de les instal·lacions amb l'ús d'intel·ligència artificial. Tots aquests factors, entre molts d'altres, fomenten que la instal·lació sigui més eficient i, en contrapartida, molt més sostenible.

Tots els paràmetres compten i per això és essencial que l'estratègia sostenible sigui viral a tota la instal·lació; des de l'equip d'enginyeria que comptabilitzarà, per exemple, la reducció de l'intercanvi d'aire a la sala d'ambient controlat; fins a l'instal·lador i mantenidor que aplicarà un sistema de control preventiu, predictiu i correctiu el màxim eficient possible.

Les eines disponibles per a una gestió sostenible són interminables, però especial detall a la Tecnologia BIM (Building Information Modeling), la qual permet definir amb precisió tota la informació de la instal·lació. Una tecnologia que evita pèrdues de recursos i administrar de manera més exacta la construcció, instal·lació i manteniment de la instal·lació.

Però sostenibilitat també s'aplica a les finances de qualsevol empresa. Invertir en sostenibilitat és avui una inversió que requereix, a primera instància, una mobilització de capital superior al que una instal·lació sostenible no requeriria. Per això, cal establir línies econòmiques concretes per ajudar a finançar les tecnologies que faran reduir les emissions de manera econòmicament més rendible. I els bancs, alguns, ja comencen a treballar en aquesta línia.

En definitiva, sostenibilitat inicialment havia estat una estratègia dels equips de màrqueting a millorar la imatge de marca davant dels stakeholders; ara aquesta estratègia redueix riscos de transició i actua com a palanca diferenciadora davant d'un mercat cada cop més competitiu. Ser sostenible avui suma punts a la competitivitat empresarial. En instal·lacions farmacèutiques, com majoritàriament a totes les altres, es tracta de convertir la sostenibilitat en part de la cultura empresarial on tant instal·lador com propietat han d'assumir un compromís mutu en aquesta àrea. Per això els principals compromisos que cal adquirir són:

Per a l'empresa instal·ladora i mantenidora:

 • Definir les necessitats reals de la propietat, escoltar i traslladar les seves inquietuds en un projecte real d'instal·lació
 • Enginyeria al detall, integrant totes les parts que conformen la instal·lació en un únic concepte: sistemes de refrigeració, hidrúalics, electrònics, mecànics, etc.
 • Aplicació de la tecnologia necessària per facilitar el muntatge amb sistemes BIM, esquemes elèctrics, 3D, etc.
 • Direcció facultativa professionalitzada i amb àmplia experiència als sector
 • Muntatge rigorós cercant l'excel·lència en tot moment
 • Pla de manteniment anual amb un servei 24/365 i amb un control local ia distància de tota la instal·lació
 • Disponibilitat d'un partner que proposa millores de manera continuada al llarg de la vida útil de la instal·lació
 • Utilització de materials reciclables i no contaminants, així com components altament eficaç

Per la propietat:

 • Respectar els protocols de manteniment i condicions de disseny de la instal·lació
 • Supervisar els consums elèctrics de forma periòdica
 • Gestionar el bon funcionament de les obertures de les portes
 • Un pla de reinversió necessaris per garantir el bon funcionament de les noves solucions tècniques, els nous models més eficients, etc.
 • Formació del personal propi de manteniment

Només com a punt final. Les directrius europees, sota els Objectius de Desenvolupament Sostenible i el Pacte Verd Europeu, pretenen liderar la inevitable transició energètica per reduir les emissions de CO2, en un 40% al 2030. Per això persegueixen 3 objectius: donar prioritat a l'eficiència energètica, convertir Europa a la líder mundial d'energies renovables i oferir un tracte just als consumidors. Sense més demora, a la pregunta inicial, de si és una bona aposta de futur invertir en sostenibilitat. La meva resposta és clarament: Sí.