Skip to main content

Refrigeració industrial per a una indústria alimentària de peix

Fredvic ha participat en la nova instal·lació d’última generació i amb l’aplicació de les últimes mesures d’alta eficiència energètica.

Chiller d’amoníac (NH3) per glicol a -10 graus per cambres amb compressors industrials sobre bancades independents.

Bomba de calor amb amoníac per aigua calenta sanitària a +70 - 80 graus.

Túnels de descongelació amb control de la temperatura de producte amb difusió intel·ligent de l’aire, fred i calent.

Recuperació total de calor per: aigua de neteja, aigua per ACS, aigua calenta pels túnels de descongelació i temper calent per desglaços evaporador.

Túnels de congelats amb sistema CO2 subcrític bombejat a -40 graus.

Cambres de congelats amb sistema CO2 subcrític expansió directe a -25 graus.

Scada integral amb control i monitorització de consums elèctrics.

Tipus d'instal·lació

Refrigeració industrial amb amoníac

Empresa

Localització

La Roca del Vallès (Barcelona)